Själslig hälsa

Think & Shape ser på hälsa och välbefinnande utifrån ett helhetsperspektiv, där både kropp och själ ingår i arbetet att hitta balans och harmoni. Vi ser själen som en del av personligheten.

En inre process

På Think & Shape arbetar vi med själslig och existentiell hälsa för att bli medvetna om våra inre processer. Vi tillämpar olika tekniker och sätt att arbeta med alla fem sinnen: smak, lukt, syn, hörsel och känsel. Bland annat genom: mindfulness, meditation, konst, musik, rörelse och dans..

Vi arbetar med själslig och existentiell hälsa på ett individuellt plan, där vi fokuserar på individens tillvägagångssätt att hitta återhämtning och energi.