Vi hjälper dig att ta fram en strategi för din hälsa

Think & Shape arbetar med personlig utveckling, terapi och coaching inom olika områden med ett gemensamt mål att förbättra den psykiska, fysiska och sociala hälsan. Vi erbjuder personlig coaching, terapi, presentationer och föreläsningar både till dig som privatperson och till företag. 

6S-Metoden

På Think & Shape tror vi på konkreta tillvägagångssätt och verktyg för att åstadkomma förändring inom områden där människor ofta kör fast som kan vara bidragande till en försämrad hälsa och livskvalitet. 

Vi arbetar med en strategi som vi kallar för 6 S-metoden.
Vi arbetar med en strategi som vi
kallar för 6 S-metoden.
Vi hjälper dig med dina sömnsvårigheter
Vi hjälper dig hantera din stress
Vi hjälper dig om du har ätstörningar
Vi jobbar för att stärka ditt självförtroende
Socialt välbefinnande
Själsligt välbefinnande
Vi hjälper dig med dina sömnsvårigheter
Vi hjälper dig hantera din stress
Vi hjälper dig om du har ätstörningar
Vi jobbar för att stärka ditt självförtroende
Socialt välbefinnande
Själsligt välbefinnande

Med hjälp av denna strategi identifierar vi de områden som är i behov av utveckling och förändring hos dig. Vi kartlägger dina styrkor och svagheter inom varje S och arbetar med hur du ska ta ditt nästa steg för din hälsa. 

Vi tror på människans förmåga till förändring och vi står till hjälp för att tillsammans nå dit.

CLEAR-Modellen | Vem tjänar på din rädsla

CLEAR-Modellen

Vem tjänar på din rädsla

Vi har utformat en modell vid namn CLEAR-Modellen som vi tillämpar i vårt arbete. 

Genom CLEAR-Modellen hjälper vi dig som privatperson eller ditt företag att utvecklas inom kommunikation, ledarskap, entreprenörskap, action-planering samt i dina relationer till dig själv och andra.

Din utveckling skall vara fördelaktig för dig och du lär dig verktyg att tillämpa i arbetslivet och privat. 

Låt oss lära dig att sätta gränser och hur du säger nej.

Fråga dig själv

THINK
T – Is it true?
Är din tanke sann mot dig själv?
H – Is it helpful?
Hjälper tanken dig?
I – IS IT INSPIRING?
Blir du inspirerad av din tanke?
N – IS IT NECESSARY?
Är det en nödvändig tanke?
K – IS IT KIND?
Är din tanke snäll mot dig själv?
SHAPE
S – IS IT SMART?
Äter och motionerar du smart?
H – IS IT HEALTHY?
Är ditt förhållningssätt till kost och motion hälsosamt?
A – IS IT ACHIEVABLE?
Har du satt rimliga mål för dig själv?
P – IS IT PLAYFUL?
Skapar det nöje?
E – IS IT EXCITING?
Blir du motiverad?

Vi finns här för dig!